Grondwerken -Afbraakwerken

Nivelleren tuin en bouwterreinen, bouwrijp maken van bouwgrond, afvoeren van grond.

Frezen van gronden, verwijderen bomen, stronken en struiken.

Graven van funderingen, uitgraven van kelder en kruipkelder.

Sleuven voor nutsvoorzieningen uitgraven en van rioleringssleuven.

Afbreken van bijgebouwen, tuinhuizen. Verwijderen van betonnen tuinafsluitingen.

Afbraak terrassen, opritten, parkings. Uitbreken van funderingen, weghalen betonvloeren.

Woning ontmantelen voor renovatie.